Serveis

SERVEIS

 

Grups de Suport: dirigits a familiars de persones amb discapacitat per rebre informació i intercanviar experiències.

Sensibilització: sessions de sensibilització sobre discapacitat a instituts i associacions.

Sortides familiars: excursions d’un dia de tota la família.

Servei d’informació i assessorament social

Servei Jurídic: Assessorament i orientació a les famílies sobres aspecte com incapacitacions, tutela…

Àrea d’interrelació: col·laboració i participació en actes d’altres entitats i institucions públiques.